List Detail Bayar

No Nota ID Booking ID Makanan ID Minuman ID Staff ID Customer ID Total Harga Minuman ID Total Harga Makanan Action


List Customer

ID Customer Nama Customer Alamat Customer Telp Action